Zajedničkim snagama

Transfer znanja i tehnologije između davatelja i primatelja franšize - bez čega se franšizni odnos ne može ni zamisliti - podjednako potiče i prijenos inovacija i kulture poduzetništva - ne samo unutar granica jedne zemlje, nego između svih zemalja i kultura svijeta.
(Na slici: Ljiljana Kukec, Hrvatska udruga za franšizno poslovanje i Toke Allentoft, Franchise Denmark)
Utorak
07.05.2013
Prvo godišnje zasjedanje Svjetskog franšiznog vijeća održano je u Bejrutu od 15. do 18. travnja. Usvojena je zajednička Deklaracija za promociju i unapređenje franšizinga.
 

Prvo godišnje okupljanje članica Svjetskog franšiznog vijeća (World Franchise Council) održano je ove godine u Bejrutu, od 15. do 18. travnja. Domaćin zasjedanja je bila Libanonska franšizna asocijacija, koja je paraleleno organizirala i nacionalni "događaj godine" iz oblasti franšizinga - BIFEX (Beirut International Franchise Forum and Exhibition).

Savjet je okupio 20 (od 46) svojih članica, a zasjedanju je prisustvovala i Hrvatska udruga za franšizno poslovanje, koju je predstavljala mr Ljiljana Kukec, predsjednica udruge. Osim protokolarnih aktivnosti, okupljanje Vijeća u Bejrutu je, zapravo, obilježilo usvajanje tzv. Bejrutske franšizne deklaracije (Beirut Franchise Declaration), dokumenta koji je detaljno predstavio "zajedničku viziju članica Vijeća o važnosti franšizinga u promociji poduzetništva, širenja mogućnosti i bogatstva".

Potpisnici Deklaracije su, naime, pošli od činjenice da franšizing znatno smanjuje stupanj neuspješnosti pri pokretanju posla, jer primatelj franšize prihvaća već provjeren i razrađen sustav poslovanja. Samim tim, franšizing je postao moćno sredstvo za razvoj malih i srednjih poduzeća, naglašava se u Deklaraciji, ali i one vrste poslovanja koje je moguće voditi "od kuće". S druge strane, postao je i odličan način za privlačenje novih poduzetnika i banaka, koje, u ovom slučaju, puno lakše odobravaju kredite ili jamstva za pokretanje posla.

Deklaracija, također, potvrđuje da franšizni model poslovanja utječe na stvaranje novih radnih mjesta i smanjenje opće stope nezaposlenosti. Pored toga, transfer znanja i tehnologije između davatelja i primatelja franšize - bez čega se franšizni odnos ne može ni zamisliti - podjednako potiče i prijenos inovacija i kulture poduzetništva - i to ne samo unutar granica jedne zemlje, nego između zemalja i kultura svijeta, što je činjenica od šireg društvenog značaja. Franšizing, najzad, omogućuje da se razvoj iz velikih gradova premjesti i u male gradove i ruralna područja, koji će kroz pomoć i asistenciju uspješnih sustava doći do novih poslovnih mogućnosti i bogatstva.

IMG:822:

Vođeni ovim činjenicama, potpisnici Deklaracije su postavili i precizne ciljeve koje će ispuniti - obvezali su se da će otvorenom međusobnom suradnjom i nesebičnim dijeljenjem informacija i znanja, utjecati na lokalne vlasti i sve druge relevantne institucije (banke, konzultantske kuće, sveučilišta, međunarodne i lokalne investicijske fondove) da ulažu u razvoj i unapređenje franšizinga. To podrazumijeva i uvođenje poreznih olakšica za pokretanje posla i odobravanje bankarskih garancija, ali i pokretanje specijalnih programa i tečajeva na fakultetima i višim školama, koji bi educirali buduće stručnjake za rad u franšiznom sektoru.

Najzad, sama činjenica da se franšizing pokazao kao jedan od najdjelotvornijih rješenja u borbi protiv ekonomske krize, potpisnici Deklaracije su ovaj podatak uzeli kao razlog više da se pomenute institucije aktivnije založe za promociju franšiznog poslovanja.

Deklaraciju su usvojile i potpisale sve članice Svjetskog franšiznog vijeća koje su prisustvovale zasjedanju u Bejrutu: Franchise Council of Australia, Brazilian Franchise Association, Croatian Franchise Association, Franchise Denmark, Egyptian Franchise Dev. Association, European Franchise Federation, Federation Francaise da le Franchise, German Franchise Association, Greek Franchise Association, Nederlandse Franchise Vereniging, Franchising Association of India, AIF Italy, Malaysian Franchise Association, Mexican Franchise Association, Franchise Assn of New Zealand, Franchising & Licencing Association of Singapore, ACFPT, Turkish Franchise Association, Lebanese Franchise Association.