Franšizing: pravi, kvazi i soft

Srijeda
06.08.2014
Franšiza poslovnog formata široko je priznat koncept, iako je na različitim tržištima pozornost na njegovim različitim aspektima.
 

To su aspekti poput odnosa s brandom, know-how, pisani ugovor o franšizi, obveza da primatelj franšize mora biti pravni subjekt, obveza propisivanja i plaćanje naknada, itd .. U srednjoj i istočnoj Europi, u većini zemalja postoje i nacionalne franšizne udruge koje su članice Europske franšizne federacije (EFF). Etički kodeks franšizinga EFF daje detaljnu definiciju franšize poslovnog formata. Pretpostavlja se, stoga, da ista vrijedi u zemljama čije su udruge članice EFF. 

S druge strane, lokalni sudovi u zemljama u kojima ne postoji posebni zakon kojim se reguliraju franšize (što i jeste najčešće slučaj), ne prepoznaju uvijek rekaopomenutu definiciju kao obavezujuću kada obrađuju sporove koji se tiče franšizinga. U isto vrijeme su i neki franšizni koncepti razvili svoje formate na način koji se razlikuje od definicije EFF, često pod utjecajem franšiznih konzultanata, ali i samih sebe kao kreatora koncepta, iako svjesni razlika u odnosu na franšizing poslovnog formata kako je definiran od strane EFF. Iz raznih razloga takvi koncepti dosljedno inzistiraju da ih se naziva franšiznim, iako sadrže obilježja koja ih prije čine kvazi franšizama. Nadalje, razvila se još jedna "modifikacija" - meki ili soft franšizing. Slovenska franšizna udruga, primjerice, imala je već nekoliko unutarnjih ali i vanjskih rasprava - sa Europskom franšiznom federacijom -  po ovoj temi. Rasprave o soft franšizingu u Sloveniji rezultirale su mišljenjem da se definicija franšiziga propisana od EFF mora striktno poštovati, a da  "soft" može biti samo neki od elemenata franšiznog odnosA; kao što su, recimo, "mekši" financijski uvjeti koje propisuje davatelj primateljima - kao što su uvjeti najma ili, možda, odložena ili plaćanja u ratama propisanih ulaznih ili redovitih franšiznih naknada. 

Pravne posljedice po sustave koji "uvode" jednu od ove dvije modifikacija - kao što su, na primjer: isključenje obaveznosti da primatelj bude pravni subjekt, ili, recimo, način na koji se mora koristiti brand, itd. - ostaju otvoreno pitanje: što podrazumijeva nepoštivanje definicije franšizinga propisane od EFF i kako će se tumačiti pogotovo kada se gleda u svjetlu Uredbe EU o skupnom izuzeću (Uredba o skupnom izuzeću - BER) od zabrane restriktivnog vertikalnog sporazuma. A zemalje srednje, istočne i jugoistočne Europe mogu se pokazati kao plodno tlo za mnoge takve koncepte. 

Rasprava je otvorena. 

Igor Pavlin 
Glavni tajnik Slovenske franšizne udruge