18.10.2012

Uobičajene pogreške davalatelja franšiza

Davatelj franšize je onaj koji postavlja temelje biznisa koji se širi franšizom, i bilo kakva pogreška koju učini može utjecati na cjelokupno poslovanje sustava. Neke pogreške mogu dovesti do različitih konflikata u franšiznoj mreži, a time i dovesti do gubitka imidža branda kao i do urušavanja poslovnog ugleda. A kao rezultat - poslovanje franšize ne ostvaruje željeni poslovni uspjeh.

Najčešće pogreške u poslovanju davatelja franšize su: nedovoljno testiranje pilot jedinice - pilot prodajnog mjesta, loše strukturiranje franšize, loš izbor primatelja franšize i pogrešan razvoj odnosa sa njima, nedovoljno kapitala za razvoj poslovanja i uspostavljanje premale naknade za ulazak u sustav, prebrzo širenje poslovanja, primjena pogrešnog sustava upravljanja.

Jedan od uzroka koji mogu dovesti do neuspjeha franšize je nedovoljno testiranje pilot jedinice franšize (pilot-jedinice). Jer zaista je teško procijeniti optimalno vrijeme trajanje testiranja pilot-jedinice. Franšizodavac, najprostije rečeno, mora testirati sustav dok god se ne dokaže njegova tržišna održivost, i da pri tome osigurati da testiranje bude kompletno i detaljno. Ono što je važno je da nije važno koja poslovna jedinica se testira kao pilot - već KAKO se ona testira.

Neadekvatno testiranje pilot-jedinice može dovesti i do pogrešnog strukturiranja franšize. Pogrešna struktura može izazvati operativne probleme u funkcioniranju ali i teškoće u kontroli mreže primatelja franšize. Neki davatelji franšize streme "bržem jačanju" time što propisuju veće iznose za ulaznu franšiznu naknadu, odnosno za naknadu za pristup sustav, i time favoriziraju primatelje s više kapitala. Sa druge strane, neki davatelji, pak, kako bi privukli više primatelja, uspostavljaju nisku ulaznu naknadu, ali time istovremeno i ne osiguravaju za sebe dovoljnu kapitalnu akumulaciju za poslovanje i razvoj franšize.

I jedni i drugi moraju imati u vidu da nisu svi potencijalni kandidati, ma sa koliko kapitala raspolagali, pogodni da budu primatelji franšize. Davatelji franšize moraju uvjeriti da kandidati - pored kapitala - posjeduju vještine, osobine i sklonosti neophodne za rad u takvom franšiznom sustavu.

Vrlo su važni odnosi koje davatelji franšize razvijaju sa svojim primateljima. Iako stručnjaci preporučuju da davatelji franšize moraju imati uravnotežen odnos s primateljima, zasnovan na temelju međusobnog povjerenja, često između njih - ili nekim od njih - mogu nastati tenzije koje mogu utjecati na cijelu franšiznu mrežu.

Franšiza nije dobra opcija za tvrtke s financijskim poteškoćama. Franšizodavac posto mora imati dovoljno kapitala za pružanje potrebne podrške primateljima franšize. Ako oni ne dobivaju dovoljno podrške za rad unutar sustava, mogu i sami zapasti u financijske teškoće, pa i dospjeti do bankrota.

Želja za brzim širenjem poslovanja također može dovesti do neuspjeha franšize.

Da bi razvili svoje poslovanje brzo, neki davatelji franšize pripajaju druge ili se spajaju s drugim franšiznim sustavima koji nude komplementarni proizvod ili uslugu. Međutim, ova metoda ipak predstavlja rizik gubitka karaktera i posebnosti svake od ovih pojedinačnih organizacija.

Neki davatelji franšize žure proširiti poslovanje van granica svog matičnog tržišta - prošire se međunarodno, bez realnog sagledavanja potrebnih napora i rizika za takav pothvat. Ako ne posjeduje potreban kapital i snažan lokalni biznis, franšizodavac može lako uništiti brend na međunarodnom planu.

Sve ove pogreške uglavnom su plod utjecaja nepravilnog sustava upravljanja, koji ima posljedice na aktivnosti u cijeloj mreži franšize.

(EZ)

Podijeli članak

Komentariraj na forumu

0
Uobičajene pogreške davalatelja franšiza

Dosad nije bilo komentara na članak. Nek Tvoj bude prvi.

Forum 40 teme, 70 komentara

želite više?

newsletter Franchising.hr

If you see this, leave this form field blank