Riječnik franšizinga i biznisa

Custody banka

Banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za poslove vođenja računa hartija od vrijednosti u svoje ima a za račun svojih klijenata i koja svojim klijentima pruža usluge kliringa i saldiranja transakcija sa vrijednosnim papirima, kao i druge usluge vezane za korporativne radnje (isplata dividende , glasovanje na skupštini dioničara).