Što je to franšiza?

Franšizing je način na koji vlastiti posao možete voditi pod dobro poznatim brendom! Koristi se i od strane nekih od najvećih svijetskih brendova. Stoga - pokušajmo objasniti što je to franšizno poslovanje!

Definicija franšizinga

Franšiza je oblik suradnje između neovisnih poduzetnika. Franšizodavac nudi svoj ​​"know-how" i brand, a zauzvrat naplaćuje naknadu od primatelja franšize, koji tom naknadom stječu pravo i mogućnost da koriste dokazanu poslovnu ideju.

Vrste franšiza

Franšizni sustavi mogu se klasificirati na različite načine i po različitim kriterijima, ali se suštinski razlikuju prema vrsti znanja koja se prenose primateljima franšize (know-how), vrsti djelatnosti ili načinu organizacije sustava.

Franšizni paket

Franšizni paket je suština franšiznog sustava, jer sadrži sve - kompletan poslovni koncept koji nudi davatelj franšize.

Europski etički kodeks franšiznog poslovanja

Ovaj Europski etički kodeks ažurna je verzija kodeksa koji je Europska franšizna federacija (EFF) usvojila 1972. godine, a njegove posljednje izmjene usvojene su koncem 2016. godine.

Franšizne udruge i federacije

Cilj franšiznih udruga jeste popularizacija i promocija franšizinga, rad na regulaciji i implementaciji opće prihvaćenih etičkih standarda franšizinga. U većini zemlja s razvijenim franšizinim tržištem, najveći broj kompanija davatelja franšiza učlanjeno je u nacionalne franšizne udruge.

Što je Discovery Day?

Discovery Day je uobičajen termin, ali i "običaj" u mnogim zemljama u kojima je franšizni oblik poslovanja vrlo razvijen. Najjednostavnije: Discovery Day je dan u kojem, kao zainteresirani kandidat za kupnju franšize, prvi put "uživo" upoznajete franšizni sustav. I obrnuto!

Franšiza i distribucija: razlike

Postoji li jasna granica između distribucije i franšize? Ako postoji, po čemu se one razlikuju?