15 - 15.10.2019 Zagreb Konferencije

Forum franšiza 2019.

Radnička cesta 50 , Zagreb kontakt: Ema Culi +385 1 456 1728 eculi@hgk.hr hgk.hr/s-trgovinu/prvi-forum-fransiza-2019-najava

Forum franšiza 2019. okuplja tvrtke iz različitih područja gospodarskih djelatnosti koje na hrvatskom tržištu posluju po principu franšiznog modela poslovanja. Glavni cilj Foruma je usmjeren na edukaciju o ulozi franšiznog poslovnog modela kao pokretača razvoja gospodarstva i potencijala za poticanje novog zapošljavanja.

Glavne teme:

  • Što treba znati o franšizama prije nego se postane franšizer – Andrija Čolak,
  • Kako postaviti franšizni sistem – Ljiljana Kukec,
  • Što brend treba imati da bi se plasirao na interncionalnom tržištu – Joel Silverstein (franšizni broker, USA)
  • Primjeri dobre poslovne prakse iz područja franšiznog poslovanja (Place2Go, Galeb, Naf Naf, Naš dom, Rent-a-car-Carwiz, Business Café, Muzej iluzija, McDonald's...).
  • Važnost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tržištu – dr. sc. Romana Matanovac Vučković i dr. sc. Hedda Martina Šola
  • Ugovor kao temelj svake franšize – Mladen Vukmir.
  • Mogućnosti financiranja franšiznog poslovanja – predstavnici HZZ-a, HBOR-a, HPB-a i HAMAG-BICRO-a

Kotizacija za forum je besplatna, ali je potrebna prijava zbog ograničenog kapaciteta dvorane (maksimalni kapacitet dvorane je 200 mjesta).