Riječnik franšizinga i biznisa

Hartije od vrednosti

Vrijednosni papiri predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende.

Hartije od vrijednosti u užem smislu su investicijski instrumenti, odnosno one vrijednosnice kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzira potencijalnom zaradom. To su dionice, obveznice, opcije, drugi derivati ​​i tako dalje. Ove hartije su izraz vlasničkog (akcije), neizravno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana.

One se prodaju i kupuju na specijaliziranom financijskom tržištu tj.. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju skupinu financijskih instrumenata kojima se trguje na financijskim tržištima.