Škola brzog čitanja i mudrog učenja

Podaci o franšiznom sustavu

opis franšiznog sustava

»Škola brzog čitanja i mudrog učenja« projekt je organiziran u suradnji s njemačkom tvrtkom »DOOR Training & Consulting« iz Wiesbadena. Škola je više puta nagrađivana za svoj rad, a tri godine zaredom osvaja nagradu »BALKAN AWARDS« za doprinos obrazovanju na teritoriju cijelog Balkana. Franšizni sustav također je dobitnik prestižne nagrade »FRANCHISE BRAND LEADER AWARDS« u kategoriji najbolje regionalne franšize. Osim toga, »Škola brzog čitanja i mudrog učenja« posjeduje »Certifikat europske franšizne kvalitete« kao jamstvo da ispunjava sve europske standarde u sektoru franšiznog poslovanja.

Projekt se temelji na konceptu tzv. MUDROG UČENJA.

Što u ovom sustavu znači „mudro učenje“?

Učenje koje postiže MAKSIMALNE rezultate – s MINIMUMOM uloženog vremena i truda.

Sustav trenutačno uključuje tri programa, koji su namijenjeni širokoj populaciji – od petogodišnjaka do odraslih. Programi se, praktički, nadovezuju jedan na drugi, pa je relativno čest slučaj da djeca koja krenu s programom za najmlađe pohađaju tijekom dvije ili tri školske sezone sva tri programa – jedan za drugim.

Programi su namijenjeni praktički svima, ali idealni polaznici su djeca – bistra, a pomalo lijena, ili marljiva, a pomalo zbunjiva, kao i oni učenici koji izrazito vole jedan ili dva predmeta, a ostale predmete izrazito ne vole.

OSNOVNI PROGRAM

»Brzo čitanje i mudro učenje« (program namijenjen 9-godišnjacima i starijima)

U temelju sustava je razvoj i distribucija programa »Brzo čitanje i mudro učenje«, namijenjenog djeci školske dobi, kao i odraslima koji žele postići bolje rezultate u školi, na fakultetu i poslu – uz manje dosade, truda i vremena. Ideja programa je da polaznici uče
…radije
…brže
…svrsishodnije
…s tim da to što nauče mogu godinama koristiti i nadograđivati u kasnijim fazama školovanja.

Program »Brzo čitanje i mudro učenje« omogućuje našim polaznicima napredak prvenstveno u četiri opća životna područja: značajno poboljšanje kvalitete i brzine (1) čitanja; općeniti razvoj sposobnosti uočavanja (2) bitnih elemenata u nekom gradivu i vještine njihovog svrsishodnog organiziranja – i vizualno i konceptualno; drastično ubrzanje (3) pamćenja, povećanje kapaciteta i produljenje razdoblja u kojem mogu koristiti ono što su zapamtili; te razvoj snalažljivosti i atraktivnosti u (4) prezentiranju onoga što znaju – bilo da odgovaraju za ocjenu, polažu usmeni ispit ili drže predavanje.

Osnovni ciljevi ovog programa:

 • bolja motivacija za učenje
 • veća sposobnost filtriranja i organiziranja gradiva
 • lakše pamćenje i teže zaboravljanje odabranih podataka
 • ušteda vremena
 • funkcionalnije izražavanje naučenog – u pismenom i usmenom izlaganju

Ključni ciljevi koje naši polaznici standardno postižu pomoću vještina koje nauče tijekom pohađanja ovog programa:

 • četiri do pet puta veća brzina čitanja – bez obzira na vrstu materije;
 • 50% bolja koncentracija i razumijevanje pročitanog – bez obzira na vrstu materije;
 • sposobnost brzog izdvajanja najvažnijih informacija iz teksta, njihovo oblikovanje u formi ključnih riječi i njihovu organizaciju u dijagramski prikaz (mapu), na temelju čega materiju mogu izlagati tečno naglas te lakše odgovarati na postavljena pitanja – uz značajno bolje dugoročno pamćenje;
 • tri puta brže pamćenje – u odnosu na vršnjake – stranih riječi, popisa, definicija, pjesmica i sličnih tekstualnih cjelina – uz drastično dugoročniju retenciju;
 • sposobnost planskog učenja u grupi, čime mogu drastično smanjiti vrijeme provedeno u učenju (osobito pogodno u slučajevima kad dijete zbog nekog razloga dugo izostaje iz škole).

PRIPREMNI PROGRAMI

»Mudro učenje – od prvog koraka« (program namijenjen učenicima prva tri razreda osnovne)

Program »Mudro učenje – od prvog koraka« ima za cilj potaknuti razvojne sposobnosti djece rane školske dobi, kao i olakšati proces svladavanja školskih vještina na početku osnovne škole. Djeca kroz ovaj obrazovni program – uz zanimljive igrolike aktivnosti – aktiviraju svoje potencijale, podižu samopouzdanje i, općenito, usklađuju svoj opći razvoj kroz pokret, kreativno mišljenje i funkcionalnu perspektivu prema jeziku.

Osnovni ciljevi ovog programa:

 • rutina u čitanju, pisanju i računanju;
 • opće poboljšanje pažnje, fokusa i audio-vizualne percepcije;
 • grafomotorički napredak u crtanju i pisanju;
 • lakše uočavanje bitnih elemenata u gradivu te povećanje opće moći zaključivanja;
 • poboljšanje usmenog izražavanja (pričanje priča, odgovaranje za ocjenu, postavljanje pitanja...);
 • razvijanje pozitivnog stava prema školskim obvezama i učenju općenito.

Ključni ciljevi koje naši polaznici postižu korištenjem vještina koje nauče pohađajući ovaj program:

 • ovladavanje tehnikama pamćenja za učenje pjesama i definicija napamet;
 • poboljšanje razumijevanja pri čitanju u sebi;
 • stabilizacija veze oko-ruka;
 • poboljšanje rukopisa i vještine crtanja;
 • razvoj vještine refleksnog računanja;
 • povećanje vokabulara

Djeca koja uspješno završe ovaj pripremni program postaju spremnija pohađati naš glavni program – barem godinu, pa čak i dvije – ranije od svojih vršnjaka.

»Uzlet u mudro učenje« (program za predškolsku djecu)

Program »Uzlet u mudro učenje« prvenstveno je namijenjen djeci predškolske dobi (6-7 godina) – koja kreću u prvi razred u nadolazećoj školskoj godini, ali može biti zanimljiv i nešto mlađoj djeci (5-6 godina) koja pokazuju neke znake napretka u ovladavanju školskim prevještinama i vještinama, i čiji bi roditelji željeli sustavno usmjeravati i artikulirati taj napredak. Obrazovni program može biti adekvatan i za djecu koja već pohađaju prvi razred osnovne škole i koja u nekom smislu imaju poteškoća s praćenjem školskih planova i programa, pa im treba dati poticaj da sustignu svoju generaciju (tipično za slučajeve kada dijete „prijevremeno“ krene u školu, zbog administrativnog tretmana datuma rođenja).

U temelju obrazovnog programa »Uzlet u mudro učenje« jesu igrolike aktivnosti koje potiču psihomotorički, grafomotorički i intelektualni razvoj, s ciljem pripreme djeteta za izazove koje donosi polazak u školu, kako bi se – praktički od samog početka – uspješno razvile radne navike i pozitivan odnos prema školi, a spriječila moguća zaostajanja u praćenju plana i programa.

Osnovni ciljevi ovog programa:

 • harmoniziranje razvoja na intelektualnom, fiziološkom i emocionalno-psihološkom polju;
 • razvoj fonološke svijesti (ključni preduvjet za razvoj vještina pisanja);
 • razvijanje sposobnosti linearnog praćenja nizova apstraktnih simbola (ključni preduvjet za razvoj vještina čitanja);
 • razvoj sposobnosti shvaćanja pojma količine i broja (ključni preduvjet za vještinu računanja);
 • razvoj koncentracije i bazičnog logičko-matematičkog mišljenja;
 • razvoj općih motoričkih sposobnosti;
 • razvijanje samopouzdanja i ambicioznosti.

Ključni ciljevi koje naši polaznici postižu korištenjem vještina koje nauče pohađajući ovaj program:

 • stjecanje vještina čitanja, pisanja i računanja;
 • usavršavanje finih motoričkih sposobnosti u području grafomotoričkih i govornih vještina, te koordinacije oka i ruke;
 • prepoznavanje i razlikovanje elemenata abecede i sposobnost pravilnog oblikovanja brojeva i slova;
 • poboljšanje ritmičkih sposobnosti kao osnove tečnog govornog izražavanja;
 • povećanje spremnosti na suradnju, te kondicije i odgovornosti za obavljanje apstraktnih zadataka.

* * *

Sva tri programa – potičući, općenito, na različitim razinama – školsko (a kasnije i životno) postignuće polaznika, imaju visok potencijal da kod djece podignu vjerojatnost karijerne uspješnosti u kasnijoj životnoj dobi – tako što ih inicijalno pripremaju za ranije i lakše svladavanje vještine iznimno brzog čitanja, učinkovitog pamćenja i lakšeg svladavanja i prezentiranja gradiva uopće, a zatim i da se sve te vještine koje su sve važnije u svijetu poslovanja – kasnije samostalno dalje razvijaju.

KONTINUIRANA PODRŠKA

»Klub mudrog učenja«

»Klub mudrog učenja« namijenjen je svima koji su završili program »Brzo čitanje i mudro učenje« i žele nastaviti dalje razvijati stečene vještine i uvježbavati naučene tehnike. Članovi »Kluba mudrog učenja« imaju priliku raditi u našim učionicama, pod nadzorom našeg stručnog nastavnog osoblja, na vlastitim materijalima – lektiri, lekcijama, studentskom i poslovnom materijalu ili, jednostavno, na knjigama i tekstovima koje koriste u slobodno vrijeme.

Osnovna ideja ovog kluba je omogućiti polaznicima da samostalno nastave unaprjeđivati ​​svoje kapacitete za funkcionalno učenje – u poticajnim uvjetima, a bez „opasnosti“ od postupnog vraćanja na klasičan način čitanja i učenja.

* * *

Nudimo vam mogućnost postati naš lokalni partner te započeti kreativan i perspektivan posao otvorenjem „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“ u svom mjestu.

Ulaskom u naš sustav dobivate sva znanja i vještine potrebne za realiziranje programa mudrog učenja.

Broj vlastitih poslovnica

Hrvatska 1 (Master franšiza) 
 

Broj franšiznih poslovnica

Hrvatska (24) , Srbija (20),  Slovenija (1), Bosna i Hercegovina (2), Crna Gora (5), S. Makedonija (7), Mađarska (1)

Fotografija jedinice sustava
Podaci za primatelje franšize

Podrška primatelju franšize

 • znanje i metode za realizaciju programa brzog čitanja, znanje i metode za realizaciju programa brzog pamćenja, znanje i metode za realizaciju programa ubrzanog učenja, znanje i metode za realizaciju programa učinkovitog prezentiranja naučenog gradiva
 • obuka (obuka za predavača je obvezna i traje oko 15 dana)
 • pravo korištenja žiga
 • know-how
 • udžbenici, priručnici, skripte
 • sve potrebne aplikacije i prezentacije za detaljno vođenje obrazovnog programa
 • teritorijalna ekskluzivnost
 • stalna potpora iz centralnog ureda
 • potpora u upravljanju centrom
 • potpora pri vođenju marketinških kampanja

Procijenjena ukupna vrijednost investicije

 • Inicijalna naknada: na upit
 • Redovita mjesečna naknada: 10% - 15% prometa
 • Naknada za marketing: nema

Potrebna početna ulaganja: na upit


Osnovni zahtjevi sustava

Primatelj franšize treba osigurati poslovni prostor sa najmanje dvije učionice koje trebaju biti opremljene osnovnim sredstvima za nastavu (stolovi i stolci, ploča, računalo, TV/projektor, pisač). Poslovni prostor treba zadovoljiti vizualni identitet Škole.


Informacije o davatelju franšize

Centar za poduku HELENA d.o.o.

Braće Radića 89, Kuče, Velika Gorica

+385 99 2202 928

brzocitanjeiucenjeHR@gmail.com

brzocitanjeiucenje.eu

Kontakt osoba za kandidate

Hrvoje Tkalčić

Saznajte više

Ispunite kontakt formu u nastavku, ako želite više informacija. Informacije sadržane u formi proslijeđuju se izravno Škola brzog čitanja i mudrog učenja.

Poruka
Ime i prezime *
Mjesto *
Telefon *
E-mail *

pročitajte članke

Najčitanije

Informacije u katalogu dolaze od organizatora sustava. Prije potpisivanja sporazuma o suradnji, svaki kandidat treba detaljno provjeriti ponudu franšiznoga sustava. Uredništvo i samo zadržava pravo provjeriti podatke sadržane u katalogu. Ako primjetite ili primite obavijest da su bilo koji podaci u katalogu netočni ili zastarjeli, molimo kontaktirajte uredništvo.

PROFIT system, izdavač Franchising.hr portala, obavještava čitatelje da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem obrasca za kontakt u katalogu. Sve informacije unesene u obrazac za kontakt šalju se e-poštom organizatoru sustava koji je naveden u katalogu, u dijelu koji se tiče informacija o franšiznom sustavu. Organizator sustava, koji prima informacije, će ih koristiti za pružanje informacija o svom sustavu osobi koja je unijela upit. Slanje bilo kojih osobnih podataka je dobrovoljno, a organizator sustava koji prima podakte unijete putem obrazca za kontakt je subjekt koji je odgovoran za prikupljanje i obradu osobnih podataka.