Riječnik franšizinga i biznisa

Obrtni kapital

Pojam obrtni kapital se koristi za označavanje obrtnih sredstava (obrtne aktive poduzeća). Koristi se i za označavanje onog dijela obrtnih...
saznajte više

Obveznice

Obveznice su dugoročni dužnički vrijednosni papiri s rokom dospijeća preko jedne godine. Kupac obveznice posuđuje iznos na koji obveznica glasi...
saznajte više

Odredbe o posebnim rizicima

Odredbe o posebnim rizicima su ugovorne odredbe oblikovane u poslovnoj praksi. Njima se nastoje pobliže odrediti događaji koji...
saznajte više

Offshore kompanija

Offshore kompanija je kompanija osnovana u drugoj zemlji zbog poreznih ili drugih pogodnosti. Nekad je pojam označavao kompaniju na otoku...
saznajte više

Opcije

Opcije su pismene punomoći kojima njihov izdavatelj daje kupcima pravo na kupnju i/ili prodaju određenog paketa vrijednosnih papira u određenom vremenu i po utvrđenoj cijeni. To su samostalni vrijednosni papiri uvedeni i na tržište kapitala.

Operativni priručnik

Operativni priručnik, često i Franšizni priručnik (eng: Operations manual) je detaljni dokument koji opisuje svaki detalj sistema...
saznajte više

Oportunitetni troškovi

Oportunitetni troškovi predstavljaju fiktivni dobitak, odnosno gubitak, koji nastaje ulaganjem sredstava upravo u jedan određeni a ne...
saznajte više

Osiguranje hipoteke

Osiguranje hipoteke štiti hipotekarnog vjerovnika od gubitka glavnice i kamata u slučaju da hipoteka u cijelosti ili djelomično ne...
saznajte više

OTC

OTC je kratica od engleskog "over-the-counter market" i označava vanburzovno sekundarno tržište vrijednosnica.

Otvoreni ugovori

Otvoreni ugovori su u pravilu složeni ugovori međunarodnog trgovačkog prava koji sadrže odredbe hardshipa, odnosno izmjena ugovora u...
saznajte više

Ovisna pravna osoba

Ovisna pravna osoba je pravna osoba nad kojom matično pravno lice ima kontrolu, po osnovu udjela ili prava upravljanja.