Riječnik franšizinga i biznisa

Tajni kupac

Tajni kupac (Mystery shopper) je, zapravo, jedna od metoda ispitivanja tržišta kojom se služe tvrtke, najčešće iz uslužnog sektora, koje...
saznajte više

TARGET

TARGET (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) je elektronički platni sustav bruto plaćanja u realnom...
saznajte više

Tečajna razlika

Tečajna razlika je razlika koja proizlazi iz iskazivanja datog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima razmjene....
saznajte više

Tender

Tender je ponuda na javnom nadmetanju koja se podnosi u određenoj formi, na temelju objavljenog "poziva za ponudu", a sastoji se od tri dijela:...
saznajte više

Terminski devizni ugovor

Terminski devizni ugovor je devizni ugovor koji se ispunjava određeno duže vrijeme nakon njegova sklapanja. Taj ugovor se sklapa na...
saznajte više

Troškovi kredita

Troškovi kredita su ukupni troškovi kojima kreditor (davalac kredita) zadužuje dužnika (korisnika kredita), a uključuju kamatu, proviziju i sporedne troškove (npr. naknada za obradu zahtjeva za dodjelu kredita).

Tržište kapitala

Tržište kapitala u užem smislu je skupni pojam za ponudu i potražnju vrijednosnica. U širem smislu tržište za svaku vrstu...
saznajte više