Riječnik franšizinga i biznisa

Happy hour

Happy hour ili "Sretni sati" predstavlaju "instrument" odnosno marketinški alat za pospješivanje prodaje - u određenom dijelu dana se pojedini...
saznajte više

Hartije od vrednosti

Vrijednosni papiri predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Hartije od vrijednosti u...
saznajte više

Hedging

Hedging predstavlja osiguranje od rizika koji proizlazi iz poslovanja, kao što je rizik promjene kamatnih stopa, tečaja i sl.. U situacijama kada...
saznajte više

Hipoteka i fiducija

Hipoteka i fiducija su instrumenti osiguranja naplate putem kojih banka u slučaju neredovite otplate kredita može zapljeniti imovinu...
saznajte više

Hipotekarna banka

Hipotekarne banke su specijalizirane banke koje se bave odobravanjem dugoročnih kredita uz založno pravo na nekretnini koja je poslužila...
saznajte više

Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit je posebna vrsta dugoročnog kredita što ga banke i druge specijalizirane financijske ustanove odobravaju građanima i...
saznajte više

Holding društvo

Holding društvo je pravni subjekt koji drži ili trajno sudjeluje u vlasništvu drugih, pravno samostalnih, poduzeća. Kada društvo...
saznajte više