Riječnik franšizinga i biznisa

Rabat

Popust u ceni koji prodavci daju kupcima.

Recruiting

Recruiting (eng) - rekruting ili regrutacija: privlačenje, pronalaženje, selekcija i angažiranje kandidata - za posao ili partnera. U...
saznajte više

Redovna naknada (royalty)

Davatelj franšize naplaćuje primatelju franšize redovnu naknadu iliti pristojbu za poslovanje (royalty) za korišćenje: svog (svojih) zaštitnog znaka (žiga), za upotrebu know-how-a, za podršku u obliku redovitih usluga koje pruža tokom mandata franšiznog ugovora, itd.

Renta

Renta je prihod ili dohodak koji netko ostvaruje na temelju već prije izvršene uplate (novčani kapital, vrijednosni papiri i sl.) ili što ima...
saznajte više

Repo operacija

Repo operacija je transakcija kupnje i prodaje vrijednosnih papira kojom je prodavatelj suglasan da ih proda kupcu koji je suglasan da...
saznajte više

Reprogramiranje

Reprogramiranje je postupak produljivanja roka otplate kredita. Obvezno se o tome mora postići dogovor s vjerovnikom. Poslu reprogramiranja...
saznajte više

Reprogramiranje

Reprogramiranje je postupak produljivanja roka otplate kredita. Obvezno se o tome mora postići dogovor s vjerovnikom. Poslu reprogramiranja...
saznajte više

Retencija

Retencija je ovlast vjerovniku da dužnikovu stvar, koja se nalazi u njegovim rukama, zadrži dok mu ne bude isplaćena tražbina. Naziva se još i...
saznajte više

Revizorski izvještaj

Revizorski izvještaj je izvještaj sastavljen nakon obavljanja postupka revizije, koji daje stručno mišljenje u vezi s financijskim...
saznajte više

Revolving kredit

Revolving kredit je sporazum po kojem kreditor stavlja određeni iznos novčanih sredstava na raspolaganje poduzeću, s tim da ih ono može...
saznajte više

Robna marka

Robna marka ili Marka, Zaštićeni znak, Brand. Može biti bilo kakav grafički znak ili znak koji se može grafički predstaviti, i koji služi da se roba, odnosno usluga jednog lica ili pravne osobe razlikuje od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog lica ili pravne osobe.

Robni i uslužni žig

Robni i uslužni žig su pojmovi iz područja prava intelektualnog i industrijskog vlasništva. Žigom se štiti znak koji se može grafički...
saznajte više

Robni i uslužni žig

Robni i uslužni žig su pojmovi iz područja prava intelektualnog i industrijskog vlasništva. Žigom se štiti znak koji se može grafički...
saznajte više

Robni kredit

Robni kredit je uzimanje kredita u inozemstvu za uvoz robe i usluga i davanje kredita za izvoz robe i usluga. Kreditor odobrava zajmotražiocu...
saznajte više

Royalty

Royalty je izraz koji se obično rabi za naznačivanje naknade za iskorištavanje prava ustupljenog korisniku (primaocu) licencije licencijskim...
saznajte više