Riječnik franšizinga i biznisa

Factoring

Factoring je prodaja prava potraživanja instituciji koja se bavi naplatom potraživanja. To je posao kratkoročnog financiranja izvoznog ili uvoznog...
saznajte više

Faktura

Dokument izdan od strane prodavača kupcu, koji sadrži detaljan opis roba ili usluga koje se prodaju, datum transakcije i cijenu koja se plaća u trenutku dostavljanja fakture ili u nekom određenom roku.

Filijala

Filijala je zasebna poslovna jedinica unutar tvrtke ili posebna tvrtka koja je dio sustava tvrtki unutar holdinga.

Financijski inženjering

Financijski inženjering obuhvaća usluge sastavljanja financijske konstrukcije posla (najčešće investicije) i eventualno kasnije i provedbe, pronalaženja mogućih izvora financiranja, izbor optimalnih izvora, pomoć u pripremi i sklapanju ugovora.

Financijski leasing

Kod financijskog leasinga predmet najma prelazi u potpuno vlasništvo korisnika sa zadnjom otplaćenom ratom leasinga. Za cijelo vrijeme...
saznajte više

Fiskalna kasa

Fiskalna kasa je trgovačka registar-kasa s ugrađenom i zaključanom (tzv. fiskalnom) memorijom za pohranu podataka o prometu prodajnog mjesta. Otvara se po nalogu poreznih i ovlaštenih organa kontrole.

Forfeting

Forfeting je kupnja trgovinskog duga, odnosno potraživanja, uz popust i bez prava na regres, pri čemu se dug, odnosno potraživanje potvrđuju...
saznajte više

franšiza

Izraz franšiza izvorno označava pravo ili privilegiju i upotrebljava se u raznim područjima. U ekonomiji franšiza je u osnovi trgovačko...
saznajte više

Franšiza, direktna

Kada davatelj franšize zaključi franšizni ugovor s jednim primateljem franšize kojim mu daje pravo korištenja franšize na određenoj teritoriji, onda je to direktna franšiza.

Franšiza distribucije proizvoda

Vrsta franšize u kojoj franšizodavac pruža (ustupa) primatelju franšize znanje i tehnologiju (know-how) u obliku asortimana proizvoda i usluga, tako da franšizoprimac ima pravo prodavati/pružati točno određeni asortiman roba ili usluga.

Franšiza, distributivna

Distributivna franšiza kao svoju jedinu aktivnost ima prodaju robe isporučene od franšizodavca u objektu uređenomi po njegovim specifikacijama i pod njegovom firmom.

Franšiza, kombinirana

Ponekad se naziva i "franšiza unutar franšize." To je kombinacija dvaju ili više franšiznih koncepata pod jednim krovom ili unutar iste firme (kao što je, primjerice, restoran franšiza u hotelu franšizi)

Franšiza, konvertirana

Pretvorena franšiza nastaje kada franšizodavac zaključi franšizni ugovor s već postojećom tvrtkom iste djelatnosti kao što je franšizodavac i pretvori u dio svog franšiznog sustava. Ova formula se naročito često koristi u području konzaltinga, prometa nekretnina i u hotelijerstvu.

Franšiza, međunarodna

Međunarodne franšize nastaju kada vlasnik franšize širi opseg djelovanja franšiznog sustava izvan svoje matične zemlje. Ovu metodu širenja poslovanja uglavnom koriste velike i poznate tvrtke kojima strana tržišta pružaju nove mogućnosti ekspanzije (npr., američki fast-food restorani).

Franšiza, mješovita

Mješovita franšiza postoji onda kada je franšizodavac proizvođač a primatelj distribuira te proizvode i istovremeno pruža usluge vezane...
saznajte više

Franšiza poslovnog formata

Franšiza poslovnog formata("business format“)predstavlja najsveobuhvatniji oblik franšize u kome davatelj franšize primatelju prenosi sve elemente poslovanja - od izgleda, obuke, opremanja, načina prodaje ili pružanja usluga, unutarnje organizacije, pa sve do promocije i marketinga...

Franšiza, proizvodna

U slučaju proizvodne franšize, predmet franšiznog ugovora je proizvodnja određenih dobara po specifikaciji i tehnologijom koje opskrbljuje franšizodavac. Tako proizvedena dobra se stavljaju u promet pod oznakom franšizodavca.

Franšiza, uslužna

Uslužna franšiza takav oblik franšize gdje franšizoprimac pruža usluge koristeći standarde, know-how, zaštitni znak i druga zaštićena obilježja franšizodavca. Oblasti u kojima su uslužne franšize naročito zastupljene su ugostiteljstvo i hotelijerstvo.

Franšiza, višestruka

Višestruka franšiza nastaje kada franšizodavac zaključi franšizni ugovor kojim primatelju daje ekskluzivno pravo da, u okviru sustava...
saznajte više

Franšiza za pružanje intelektualnih usluga (white collar franchise)

Franšize koje se odnose na pružanje poslovnih intelektualnih usluga poput: računovodstvenih usluga, konzultantskih usluga, odvjetničkih usluga, obuke zaposlenika i slično.

Franšizna jedinica banke

Franšizna jedinica banke ili podružnica; a često se koristi i partnerska jedinica ili podružnica: jedinica (prostor) u kojoj...
saznajte više

Franšizni kutak (franchise corner)

Sporazumom o franšiznom korneru ekskluzivna teritorija se svodi na minimum - na dio postojećeg prodajnog mjesta sa sličnim...
saznajte više

Franšizni paket

Franšizni paket je sklop svih elemenata koji čine jednu franšizu prenosivu i primjenjivu za presađivanje. To su: marka ili brand, know-how, priručnici, vizualna identifikacija, obuka, ugovor, usluge/strojevi/aparati koji su sastavni dio poslovanja. Više u rubrici ABC franšizing.

Franšizni sustav

Franšizni sustav čine davatelj franšize, kao organizator sustava, i svi primatelji njegove franšize.

Franšizodavac ili davatelj franšize

Tvrtka koja je vlasnik franšize i sa kojom franšizoprimac zaključuje franšizni ugovor.

Franšizoprimac ili primatelj franšize

Operator ili osoba koja kupuje franšizni paket i posluje sukladno uvjetima utvrđenim u franšiznom ugovoru sklopljenom s davateljem franšize.

Fundiranje

Fundiranje je proces konverzije kratkoročnih u dugoročne obveze. Najčešće se obavlja emitiranjem dugoročnih dugova na temelju čega se...
saznajte više

Futures

Futures su visokostandardizovani terminski ugovori o kupoprodaji određene aktive (robe, deviza, instumenata financijskog tržista) čija će se isporuka i plaćanje izvršiti u budućnosti.

Fuzija

Fuzija je najjednostavniji statusno-pravni oblik koncentracije kapitala koji se obavlja stapanjem dvaju ili više društava, ali tako da se pravni...
saznajte više