Riječnik franšizinga i biznisa

Leasing

Leasing je poseban oblik financiranja koji se zasniva na ideji da je objekt leasinga bolje koristiti nego kupiti. Leasing omogućuje korisniku da neku...
saznajte više

LIBOR

LIBOR (London Interbank Offered Rate) je londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa, promjenjiva kamatna stopa koja se obračunava na međusobne...
saznajte više

Licencija

Licencija je izraz koji se upotrebljava za različite ekonomske i pravne odnose, ali uvijek u vezi s određenim odobrenjem, dopuštenjem ili pravom na...
saznajte više

Likvidacija

Likvidacija je postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravne osobe, uz potpuno namirenje njegovih vjerovnika. Razlozi za likvidaciju mogu...
saznajte više

Likvidnost

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je...
saznajte više

Logotip

Simbol, grafički prikaz, znak, figura ili kombinacija boja koje identificiraju marku (brand). Izraz je potekao od grčkog logotipos i predstavlja...
saznajte više