Riječnik franšizinga i biznisa

Kanali distribucije

Kanali distribucije su putovi ili kanali prodaje kao sustav usklađenog djelovanja proizvođača i distributera, odnosno poduzetnika koji...
saznajte više

Kapitalizacija

1. U poslovnoj ekonomiji koristi se za označavanje veličine vlasničke glavnice (vlastitog kapitala poduzeća). Prema međunarodnim...
saznajte više

Kaucija

Kaucija kao termin u gospodarskom prometu ima vrlo široko značenje. Kaucija označava svaku vrstu osobnog ili stvarnog jamstva za izvršenje neke...
saznajte više

Kaznena kamata

Kaznena kamata se plaća na zakašnjeli iznos otplate glavnice ili redovne kamate.

Klasifikacija djelatnosti

Klasifikacija djelatnosti služi kao alat razvrstavanja prema ekonomskoj djelatnosti, s osnovnim ciljem da se osigura skup kategorija...
saznajte više

Klaster

Klaster je koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora, uz čvrstu suradnju sa znanstvenim i državnim ustanovama, najčešće...
saznajte više

Klauzula intabulandi

Klauzula intabulandi je odredba (klauzula) ugovora kojom se raspolaže nekretninama. Tom odredbom raspolagatelj, najčešće prodavalac,...
saznajte više

Kliring u platnom prometu

Kliring u platnom prometu je razmjena i obrada međubankarskih naloga za plaćanje radi obračuna bilateralnih ili multilateralnih neto iznosa koje svaka banka duguje, ili koje se svakoj banci duguju za poravnanje naloga za plaćanje uključenih u svaki klirinški krug.

Ključ u ruke (turn-key)

Ključ u ruke (turn-key) je posebna odredba kod ugovora o građenju ali i drugih ugovora kojom se izvođač radova samostalno obvezuje...
saznajte više

know-how

Koncept know-how nastao je u drugoj polovici XIX stoljeća u industrijskoj praksi SAD-a i Engleske, a da ni do današnjih dana nije zaživjela šire...
saznajte više

Koeficijent konstitucije

Koeficijent konstitucije je jedan od najznačajnijih pokazatelja za razmatranje vertikalne financijske strukture imovine poduzeća...
saznajte više

Koeficijent obrtaja

Koeficijent obrtaja je jedan od pokazatelja efikasnosti kojom poduzeće koristi svoja sredstva, pokazuje koliko se puta u određenom...
saznajte više

Koeficijent tekuće likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti je odnos između obrtnih sredstava i kratkoročnih obveza prema izvorima. Temeljni je pokazatelj...
saznajte više

Komercijalni zapisi

Dužnički vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća u svrhu pribavljanja kratkoročnih sredstava, radi osiguranja likvidnosti u uvjetima...
saznajte više

Komisiona prodaja

komisiona prodaja robe - u osnovi ove klasifikacije trgovine je činjenica da roba koja se prodaje nije vlasništvo trgovine, već drugog domaćeg pravne ili fizičke osobe. Za komisionu prodaju trgovina naplaćuje proviziju za obavljene usluge.

Kompenzacijski posao

Kompenzacijski posao je generični pojam koji obuhvaća više vrsta pravno tehnički različitih vrsta ugovora. Zajedničko je...
saznajte više

Koncesija

Koncesija je dozvola za obavljanje neke radnje, i to radnje koja je uvjetovana posebnim odobrenjem ili je u načelu zabranjena; ugovor kojim neka...
saznajte više

Konsignacija

Konsignacija je posao u kojem vlasnik (konsignant) šalje određenu količinu robe svom zastupniku ili konsignatoru na konsignacijsko skladište s...
saznajte više

Konsignaciona prodaja

Konsignaciona prodaja ili konsignacija - u osnovi ove klasifikacije trgovine je činjenica da roba koja se prodaje nije vlasništvo trgovine, već drugog stranog pravnog lica ili fizičke osobe. Za konsignacioni prodaju trgovina naplaćuje proviziju za obavljene usluge.

Konsolidirani financijski izvještaj

Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj u kojem se prikazuje financijski položaj ekonomske cjeline...
saznajte više

Kontrolno sudjelovanje

Kontrolno sudjelovanje postoji kada jedno lice ima: 1) izravno ili neizravno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 50% glasačkih...
saznajte više

Korespodentna banka

Korespodentna banka je banka s kojom je domaća banka uspostavila korespodentski odnos, pa preko nje može poslovati s inozemstvom.

Kreditna linija

Kreditna linija je maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu - zajmotražiocu (dužniku), to jest maksimalni iznos koji klijent...
saznajte više

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost je karakteristike dužnika prema kojima kreditor procjenjuje hoće li mu odobreni kredit biti otplaćen u skladu s...
saznajte više

Kreditni potencijal

Kreditni potencijal je maksimalni iznos kredita koji može odobriti banka a da pri tome bude likvidna. Zavisi s jedne strane od visine...
saznajte više

Kreditni rejting

Kreditni rejting je skup svojstava tražioca kredita, kao što su položaj, imovina, poslovi i perspektiva, na temelju koje je moguće donijeti...
saznajte više