Riječnik franšizinga i biznisa

Solidarna odgovornost

Solidarna odgovornost je takva vrsta odgovornosti kod koje svaki od više štetnika odgovara za cjelokupnu štetu bez obzira na svoj...
saznajte više

Solventnost

Solventnost označava sposobnost da se izmire obaveze po dugovima, ne o roku dospijeća, već po mogućnostima, makar i iz likvidacijske mase.

Stečaj

S financijskoga gledišta stečaj je pad poslovne aktivnosti koji može pokrenuti kontinuitet poslovanja, a izazvan je nesolventnošću (nemogućnošću...
saznajte više

Subrogacija

Subrogacija može biti realna i personalna. Realna subrogacija postoji kad dužnik umjesto dužne činidbe ispunjava obvezu istom vjerovniku...
saznajte više

Suvlasništvo

Suvlasništvo je pravo vlasništva više osoba na fizički (realno) nepodijeljenoj stvari, s tim da je udio svakog od njih određen razmjerno...
saznajte više

SWIFT

SWIFT je udruženje za međunarodne međubankarske financijske telekomunikacije. Privatna je mreža za elektronični prijenos bankarskih financijskih...
saznajte više