Riječnik franšizinga i biznisa

Zajedničko ulaganje

Zajedničko ulaganje (engl. joint venture) je posebno poduzeće, posao ili poslovni projekt koji zajednički osnivaju i posjeduju dva ili...
saznajte više

Zakašnjenje

Prekoračenje roka za izvršenje neke obveze, koje dužnik čini unatoč postojećoj obvezi i opomeni vjerovnika da to izvršenje učini o roku.

Zalog

Zalog je oblik osiguranja vjerovnikove tražbine. Ugovorom o zalogu obvezuje se dužnik ili netko treći (zalogodavac) prema vjerovniku (zalogoprimcu)...
saznajte više

Založni list

Založni list je isprava koju je zalogoprimac dužan izdati zalogodavcu i u njemu opisati značajke po kojima se založena pokretna stvar...
saznajte više