Riječnik franšizinga i biznisa

Valutna klauzula

Valutna klauzula je klauzula koja se unosi u prodajne ugovore kako bi se vjerovnik novčane obveze zaštitio od promjena vrijednosti novca u razdoblju između nastanka novčane obveze i trenutka njezina dospijeća. Njome se eliminira valutni rizik.

Vaučer

Vaučer označava neki dokument kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen (npr. izmirena neka obveza prema društvu), ali i dokument koji...
saznajte više

Vezani poslovi

Vezani poslovi su oblici zabranjenih ograničenja konkurencije. Ostvaruju se sporazumima u kojima se uvjetuje sklapanje ugovora kupnjom robe i...
saznajte više

Vinkulacija

Vinkulacija je ograničenje određenih prava raspolaganja, ili ako su posrijedi vrijednosni papiri, sprečavanje korištenja određenih prava koja...
saznajte više

Virman

Virman je kolokvijalni naziv obrasca “poseban nalog za prijenos”, kojim pravne osobe daju nalog – organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova...
saznajte više

Viša sila

Viša sila je pravni pojam koji se odnosi na neki vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Po objektivnoj teoriji...
saznajte više