Riječnik franšizinga i biznisa

Paritetna klauzula

Paritetna klauzula je posebna klauzula u kupoprodajnom ugovoru u kojoj se označava do kojeg mjesta i uz koje obveze prodavalac, a od...
saznajte više

Patent

Patent je isprava koja nositelju patenta potvrđuje isključivo pravo gospodarskog iskorištavanja zaštićenog izuma na određenom području kroz...
saznajte više

Pismo o namjeri

Pismo o namjeri je tvorevina međunarodne poslovne prakse i nije kao poseban “predugovoran” oblik sporazumijevanja uređen propisima....
saznajte više

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Porez na dodanu vrijednost – PDV je oblik poreza na promet, čija je realizacija podijeljena u parcijalna plaćanja koja se...
saznajte više

Porezni raj

Porezni raj je zemlja ili regija koju zbog postojanja vrlo povoljnog fiskalnog režima odabiru za mjesto legalnog udomljenja one fizičke i/ili...
saznajte više

POS terminal

POS terminal (Point Of Sale) je elektronski terminal koji, postavljen na prodajnom mjestu, omogućuje plaćanje robe i usluga. Opremljen je...
saznajte više

Povezane osobe

Povezane osobe su osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 1) da su dva ili više pravnih ili fizičkih osoba povezana tako...
saznajte više

Privatna robna marka ili Trgovačka marka

Privatna robna marka (eng: Private label ili skraćeno PL; negdje i Private Brand, skraćeno PB) ili Trgovačka marka...
saznajte više