Riječnik franšizinga i biznisa

Ugovor o franšizingu

Ugovor o franzšizingu je ugovor autonomnog trgovačkog prava oblikovan u ugovornoj praksi i judikaturi SAD-a, a u Europi izričiti...
saznajte više

Ugovor o komisiji

Ugovor o komisiji je ugovor kojim se komisionar obvezuje da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime, a za račun komitenta (nalogodavca)...
saznajte više

Ugovor o posredovanju

U Ugovor o posredovanju je ugovor kojim se obvezuje posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu treću osobu sa svojim...
saznajte više

Ugovor o trgovačkom zastupanju

Ugovor o trgovačkom zastupanju je ugovor kojim se zastupnik obvezuje da će stalno brinuti da treće osobe sklapaju ugovore s...
saznajte više

Ulazna (početna) naknada (pristojba)

Ulazna naknada ili pristojba a često nazvana i franšizna pristojba (eng. Initial ili Entrance Fee) - je naknada koju primatelj franšize plaća davaocu pri pristupanju sustavu - potpisivanju franšiznog ugovora. Više pročitajte u rubrici ABC franšiza.

Ulazne barijere

Ulazne barijere su okolnosti koje obeshrabruju preduzeća od ulaska u neku industriju koja se dojmi privlačnom. Brane postojeće konkurente...
saznajte više

Ustupanje ugovora

Ustupanje ugovora je takav pravni posao kojim jedna stranka – ustupitelj, ustupa trećoj osobi – primatelju, sva svoja prava i obveze iz...
saznajte više