Riječnik franšizinga i biznisa

IBAN

IBAN je međunarodni broj bankovnog računa (International Bank Account Number). Uveden je 1. srpnja 2003. godine u zemljama Europske unije. Sastavljen...
saznajte više

Indeksna klauzula

Indeksna klauzula je ugovorna klauzula koja se ugovara radi očuvanja realne vrijednosti obveze izražene u novcu. Prema pravnim propisima...
saznajte više

Indosament

Indosament je posebna izjava kojom indosant (prenositelj) prenosi vrijednosni papir na indosatara (stjecatelja, novog vjerovnika) i tu izjavu...
saznajte više

Indosant

Indosant je osoba imatelj vrijednosnog papira koji ga potpisom na samom vrijednosnom papiru prenosi na novog imatelja indosatora. Držatelj...
saznajte više

Indosatar

Indosatar je stjecatelj vrijednosnog papira temeljem indosamenta; osoba kojoj je prethodni ovlaštenik (indosant) indosamentom i predajom papira prenio...
saznajte više

Inkaso

Inkaso je naziv kojim se označuje postupak naplate dužne svote od dužnika preko banke, i to uz prezentaciju odgovarajućih dokumenata koje su...
saznajte više

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo za vrijeme korištenja kredita, odnosno do momenta kada se počinje sa otplatom kredita. Obračunava se od momenta odobravanja kredita pa do prve uplate rate.

Investicijske tvrtke

Najčešće se pod tim nazivom podrazumijevaju: brokerske kuće, banke koje se bave brokerskim aktivnostima i inozemne tvrtke koje se bave brokerskim aktivnostima. U širem smislu tu spadaju i strani i domaći investicijski fondovi kao i drugi pravni subjekti koji se bave prometom vrijednosnica.

Investicijski bankar

Investicijski bankar je fizička ili pravna osoba koja se prvenstveno bavi plasiranjem primarne emisije akcija ili obveznica, ili kupuje...
saznajte više

Investicijski fond

Investicijski fond su institucionalni investitori registrirani kao kompanije, koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti, obično...
saznajte više

Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku, jedan od temeljnih financijskih izvještaja poduzeća (uz bilancu stanja i račun dobiti ili gubitka)....
saznajte više