Riječnik franšizinga i biznisa

Damping

Damping je prodaja u inozemstvu proizvoda po cijeni nižoj od važeće u zemlji proizvođača, odnosno prodaja po cijeni ispod troškova proizvodnje...
saznajte više

Datum valute

Datum valute je bankarski dan na koji je potrebno izvršiti nalog za plaćanje, prema instrukcijama pošiljatelja.

Derivati

Derivati su vrijednosni papiri kojima je vrijednost određena drugim vrijednosnim papirom. Na primjer, opcija na kupnju dionica je derivat kojemu je...
saznajte više

Devizni akreditiv

Devizni akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnome platnom prometu. Nalogodavac preko banke stavlja korisniku na...
saznajte više

Devizni rizik

Devizni rizik postoji uvijek kada poduzeće obavlja poslovne transakcije u valuti različitoj od vlastite. Ovisno o određenom razdoblju,...
saznajte više

dionice

Dionice predstavljaju vlasničku vrijednosni papir i predstavljaju udio dioničara u vlasništvu dioničkog društva. Nekada su se dionice i fizički...
saznajte više

Dioničko društvo

Dioničko društvo je društvo s vlastitom tvrtkom koje vlastitim statutom određuje temeljni kapital podijeljen na dionice, uvijek ima pravnu...
saznajte više

Direktne prodajne točke

Direktne prodajne točke su prodajne točke koje su u vlasništvu i kojima direktno upravlja franšizodavac. One se u nekim situacijama mogu smatrati pilot centrima.

Direktni marketing

Direktni marketing se razvio pod velikim utjecajem i usporednim razvojem informatike. Nalazimo ga i pod nazivom telemarketing, što je...
saznajte više

Discovery day

Discovery day ili Discovery days su dan ili dani koji su namijenjeni upoznavanju davatelja i primatelja franšize "lice u lice". Obično u...
saznajte više

Diskontiranje

Diskontiranje je pojan koja se odnosi na tri metode diskontiranja mjenica: komercijalna metoda, racionalna metoda i obračun inverznom konformnom...
saznajte više

Diskontna stopa

Diskontna stopa je stopa diskontiranja, mjera vremenske vrijednosti novca, odnosno svođenja budućih novčanih iznosa ili primitaka na...
saznajte više

Dispozitivni kredit

Dispozitivni kredit je kredit koji korisniku stoji stalno na raspolaganju. Osnova takvom kreditu je tekući račun s kojeg korisnik kredita...
saznajte više

Distributer

Distributer je poduzetnik koji s drugim poduzetnikom ima zaključen ugovor o prodaji određenih proizvoda/usluga na nekom području. To mogu biti ugovori o isključivoj distribuciji ili ugovori o selektivnoj distribuciji.

Dividenda

Dividenda je dobit dioničkog društva isplaćen dioničarima. Općenito, bilo koji iznos poslovnog rezultata ili kapitalnog dobitka od emisije dionica iznad nominalne vrijednosti koji se dijeli ili distribuira među vlasnicima dionica.

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je akreditiv pri kojem je podnošenje dokumenata banci naznačenih u samom akreditivu od strane korisnika uvjet...
saznajte više

Domicilirana mjenica

Domicilirana mjenica je mjenica u kojoj je kao mjesto plaćanja naznačeno mjesto koje nije identično s mjestom navedenim u mjenici kao...
saznajte više

Doprinos za reklamu

Naknada koja se plaća davatelju franšize i isključivo služi za financiranje promotivnih aktivnosti i oglašavanje cijelog sustava

Društvo s ograničenom odgovornošću

Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje ima svojstvo pravne osobe i u kojem svaki član (fizička ili pravna...
saznajte više

Državne obveznice

Državne obveznice su obveznice koje emituje država ili neki njen organ ili agencija, s prvenstvenom namjenom financiranja proračunskog...
saznajte više

Dun & Bradstreet (D & B)

Dun & Bradstreet (D & B) je financijska tvrtka koja se bavi prikupljanjem informacija o kreditnom rejtingu kompanija u svetu, njihovom...
saznajte više

Dvostruko oporezivanje

Dvostruko oporezivanje je situacija u kojoj dvije porezne vlasti istog ranga oporezuju za isto razdoblje isti porezni objekt istim ili...
saznajte više