Riječnik franšizinga i biznisa

Maloprodaja

Maloprodaja je distribucija i prodaja robe namijenjene krajnjem kupcu/potrošaču. Trgovac na malo nalazi se na kraju distribucijskog lanca. On...
saznajte više

Marka

Zaštićeni znak može biti bilo kakav grafički znak ili znak koji se može grafički predstaviti, i koji služi da se roba, odnosno usluga jednog fizičkog lica ili pravne osobe razlikuje od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog lica ili pravne osobe.

Marka ili Brand

Zaštićeni znak može biti bilo kakav grafički znak ili znak koji se može grafički predstaviti, i koji služi da se roba, odnosno usluga jednog fizičkog lica ili pravne osobe razlikuje od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog lica ili pravne osobe.

Marketing

Marketing je oblik tržišnog poslovanja. Viši stupanj gospodarskog razvoja nametnuo je promjenu odnosa proizvođač – tržište – potrošač....
saznajte više

Marža

Marža može imati više značenja. 1. u financiranju, razlika između tržišne vrijednosti zaloga kao pokrića za zajam i nominalnog iznosa samog...
saznajte više

Master franšiza

Master franšiza označava franšizna prava koja uglavnom podrazumijevaju ekskluzivnost na jedan veći teritorij, a često i na cijele države i obavezu otvaranja podfranšiza na tom prostoru.

Mjenica

Obligaciono-pravne vrijednosnica čiji je sadržaj novčano potraživanje. Predstavlja bezuvjetni pismeni nalog izdavaoca mjenice (trasanta) upućen...
saznajte više

Mjenično jamstv

Mjenično jamstvo je vrsta jamstva. Ono se redovito daje stavljanjem izjave o tome, uz potpis jamca i naznaku njegova svojstva kao jamca. Takvo...
saznajte više

Monetarna klauzula

Monetarna klauzula je vrsta zaštitne klauzule koja je usmjerena na očuvanje formalne vrijednosti ugovorene valute plaćanja. Formalna...
saznajte više

Multilateralne razvojne banke

U skupinu najvažnijih razvojnih banaka spadaju: Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna financijska korporacija,...
saznajte više

Mystery Shopper

Mystery Shopper: vidjeti pod Tajni kupac