Riječnik franšizinga i biznisa

Certificirani ček

Certificirani ček je osobni, privatni ili nebankovni ček koji banka (trasat) kod koje izdatnik (trasant) ima odgovarajuće pokriće, na...
saznajte više

Certifikati

Certifikati su izvedeni financijski instrumenti čije kretanje cijena je ovisno o kretanju cijene jednoga ili više osnovnih instrumenata na koji su...
saznajte više

Cjenovna elastičnost

Cjenovna elastičnost potražnje je mjera postotne promjene tražene količine koja rezultira od promjene cijene. Primjerice, cjenovna...
saznajte više

Cost-benefit analiza

Cost-benefit analiza (engl. cost-benefit analysis, njem. Kosten-Nutzen-Analyse) je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju...
saznajte više

Custody banka

Banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za poslove vođenja računa hartija od vrijednosti u svoje ima a za račun svojih klijenata...
saznajte više