Riječnik franšizinga i biznisa

E-banking

E-Banking je elektronski način vođenja računa u obavljanju platnog prometa. Sustav je na raspolaganju u bilo koje vrijeme is bilo kojeg računala...
saznajte više

Efektivna kamatna stopa (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cijena...
saznajte više

EURIBOR

EURIBOR predstavlja kamatnu stopu po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u eurozoni spremne pozajme jedna drugoj novac - euro....
saznajte više

Euroobveznice

Euroobveznice je međunarodni bankovni kredit nominiran na neku od eurovaluta. Europske ga banke odobravaju zajmoprimcima u jednoj ili više...
saznajte više

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je osnovana 1992. radi poticanja tranzicije zemalja Srednje i Istočne Europe...
saznajte više

Europska investicijska banka (EIB)

Europska investicijska banka (EIB) je bankarska ustanova koju je 1957. godine osnovalo šest zemalja EU da bi pridonosila...
saznajte više

Eurozona

Eurozona je monetarna, odnosno valutna unija, zemalja članica koje imaju zajedničku valutu kao službeno sredstvo plaćanja. Eurozona obuhvaća 17...
saznajte više