Riječnik franšizinga i biznisa

Žiralni novac

Žiralni novac su sredstva položena na račun kod banke kojima deponenti mogu raspolagati po viđenju, tj. bez ikakvog ograničenja, u svako doba i bez prethodnog otkazivanja.