Riječnik franšizinga i biznisa

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je akreditiv pri kojem je podnošenje dokumenata banci naznačenih u samom akreditivu od strane korisnika uvjet ispunjenja akreditivne obveze. O kojim će se dokumentima raditi zavisi od uputa bančinog nalogodavca pri traženju otvaranja akreditiva. Valja očekivati da će se raditi o dokumentima koje su bančin nalogodavac kao (najčešće) kupac i prodavalac u svojem ugovoru naznačili uz obvezu kupca da pribavi akreditiv. Među dokumente koji se zahtijevaju kao uvjet isplate akreditiva uvršćuju se faktura, prijevozna isprava, polica osiguranja, lista pakovanja, atesti o kvaliteti robe. Dokumenti koji se podnose banci moraju u svemu odgovarati njihovu opisu u akreditivu, jer i najmanje od stupanje ovlašćuje banku da odbije primljene dokumente. Doktrina o potrebnoj potpunoj suglasnosti predanih dokumenata naziva se strict compliance. S druge strane, banka nije ni dužna ni ovlaštena ispitivati autentičnost dokumenata, već je dužna ispuniti akreditivnu obvezu korisniku koji je podnio dokumente izgledom odgovarajuće akreditivnim uvjetima (akreditiv).