Riječnik franšizinga i biznisa

Državne obveznice

Državne obveznice su obveznice koje emituje država ili neki njen organ ili agencija, s prvenstvenom namjenom financiranja proračunskog deficita, odnosno za pokriće državnih dugova. Ovo su prvoklasne obveznice jer se smatra da nema rizika naplate. Njihovi kupci mogu biti banke, financijske institucije i privatni investitori. Na prihode od njih se uglavnom ne plaća porez, a kamata je minimalna.