Riječnik franšizinga i biznisa

Dvostruko oporezivanje

Dvostruko oporezivanje je situacija u kojoj dvije porezne vlasti istog ranga oporezuju za isto razdoblje isti porezni objekt istim ili sličnih porezom tako da je on oporezovan teže nego da ga je oporezovala samo jedna od tih vlasti.

Dvostruko oporezivanje može biti pravno, kad se dvostruko oporezuje ista osoba (npr. kad se nerezident tereti porezom na dividende što ih plaća rezidentska kompanija u zemlji u kojoj nastaju dividende i u zemlji u kojoj je on rezident), ili ekonomsko kad se više od jedne osobe oporezuje po istoj osnovi (npr. kad kompanija plaća porez na profite, a dioničari još odvojeno plaćaju porez na dividende isplaćene iz tih oporezovanih profita). Može biti unutrašnje, obično unutar federacije, ili međunarodno, kad se istom poreznom obvezniku po istoj poreznoj osnovi nameću porezi u dvije države (npr. oporezivanje dohotka u zemlji u kojoj dohodak nastaje i u zemlji rezidentstva primaoca takvog dohotka).

Međunarodno dvostruko oporezivanje može se izbjeći ili ublažiti jednostranim mjerama ili bilateralnim sporazumima. Postoje poznati modeli izbjegavanja dvostrukog oporezivanja (npr. model OECD-a ili model OUN). Sporazumima se pravo na oporezivanje određenog dohotka obično odjeljuje samo jednoj zemlji: onoj u kojoj se dohodak stvara ili onoj u kojoj je primalac dohotka rezident.

Ponekad i obje zemlje mogu nametati porez, ali se ograničava pravo pojedine zemlje na određeni postotak poreza. Zemlje rezidentstva obično izbjegava dvostruko oporezivanje izuzimanjem od oporezivog dohotka onog dohotka na koji je plaćen porez u inozemstvu, ili odbijanjem od porezne obveze poreza plaćenog u drugoj zemlji.