Riječnik franšizinga i biznisa

Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku, jedan od temeljnih financijskih izvještaja poduzeća (uz bilancu stanja i račun dobiti ili gubitka). Izrađuje se na osnovi promjene novca i novčanih ekvivalenata (ulaganja do tri mjeseca) u određenom razdoblju. Sastoji se od triju dijelova: 1. novčani tok od poslovne aktivnosti; 2. novčani tok od investicijske aktivnosti; 3. novčani tok od financijske aktivnosti.