Riječnik franšizinga i biznisa

Retencija

Retencija je ovlast vjerovniku da dužnikovu stvar, koja se nalazi u njegovim rukama, zadrži dok mu ne bude isplaćena tražbina. Naziva se još i pravom zadržanja ili pridražaja.

Temeljna je funkcija prava zadržanja ojačanje vjerovnikova položaja. Od ovog općeg pojma prava zadržanja razlikuje se pojam prava zadržanja u našem obveznom pravu. Razlika se sastoji u tome što naše zakonodavstvo dopušta vjerovniku – retinentu, osim ovlaštenja da zadrži dužnikovu stvar, da se naplati iz njezine vrijednosti na isti način kao i založni vjerovnik.