Riječnik franšizinga i biznisa

Robni i uslužni žig

Robni i uslužni žig su pojmovi iz područja prava intelektualnog i industrijskog vlasništva. Žigom se štiti znak koji se može grafički prikazati, a pogodan je za razlikovanje roba ili usluga iste ili slične vrste u gospodarskom prometu.

Nositelj zaštićenoga žiga ima isključivo pravo obilježavanja žigom proizvoda (robni žig) ili usluga (uslužni žig) za koje je žig priznat i isključivo pravo njegove uporabe na proizvodima ili uslugama koje stavlja u promet. On to pravo može prenijeti i na druge osobe, odnosno može ga gospodarski iskorištavati preko različitih oblika pravnih poslova (npr. sklapanjem ugovora o licenciji, ugovora o franchisingu itd.).

Za glasovite i potrošačima prepoznatljive proizvode s poznatim robnim žigom u praksi se uvriježio engleski izraz brand ili branded goods. U Hrvatskoj se usporedo koristi i izraz marka proizvoda.