Riječnik franšizinga i biznisa

Ulazne barijere

Ulazne barijere su okolnosti koje obeshrabruju preduzeća od ulaska u neku industriju koja se dojmi privlačnom. Brane postojeće konkurente u industriji od ulaska pridošlica (novih konkurenata) koji u industriju donose nove kapacitete, želju za ostvarenjem tržišnog udela i nove resurse, ali i smanjenje ukupne industrijske profitabilnosti.

Najvažnije barijere ulaska su:

1. postojeća ekonomija veličine, koja tera potencijalne konkurente da počnu proizvoditi u velikim količinama i prihvate rizik reakcije konkurenata ili da prihvate troškovno nepovoljniji položaj;

2. izražena diferencijacija proizvoda koja tera potencijalne konkurente na velika ulaganja kako bi stvorili naklonost i lojalnost kupaca;

3. zahtevi za početnim kapitalom, posebno za osnovnu propagandu i za istraživanje i razvoj, kao i za apsorpciju početnih gubitaka;

4. troškovne nepovoljnosti potencijalnih konkurenata u odnosu na postojeće konkurente, koje proizlaze iz postojanja krive iskustva u industriji, posedovanja tehnologije, pristupa najboljih izvorima sirovina i drugih inputa, imovine kupljene po povoljnijim cenama zbog inflacije, povoljnije lokacije i / ili posedovanja patenata;

5. otežan pristup distribucionim kanalima i

6. državna ograničenja ulaska u industriju preko nadzornih instrumenata kao što su licencni zahtevi, prepreke u pristupu sirovinama, stvaranje standarda za smanjivanje polucije, zahjevi za povećanjem rada i dr Industrije koje imaju visoke ulazne barijere imaju više šansi za dugoročnu profitabilnost. Naravno, visoke ulazne barijere su potreban, ali ne i jedini dovoljan uslov za dugoročnu visoku industrijsku profitabilnost.