Riječnik franšizinga i biznisa

Založni list

Založni list je isprava koju je zalogoprimac dužan izdati zalogodavcu i u njemu opisati značajke po kojima se založena pokretna stvar razlikuje (individualizira) od onih sličnih stvari. U založnom listu mogu se naznačiti i bitni uvjeti ugovora o zalogu.

Založni list ne smije se zamjenjivati sa založnicom (varantom) iz ugovora o uskladištenju.