Riječnik franšizinga i biznisa

TARGET

TARGET (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) je elektronički platni sustav bruto plaćanja u realnom vremenu u zoni eura. Omogućuje brzo uravnoteženje likvidnosti i kamata između nacionalnih tržišta novca, iz čega rezultira jedinstvena kamatna stopa na tržištu novca kao izraz jedinstvene monetarne politike u EMU. TARGET omogućuje kako plaćanja između banaka, tako i između klijenata. Plaćanja u eurima preko target mogu obavljati i zemlje EU koje ne sudjeluju u EMU ako raspolažu sustavima bruto plaćanja. TARGET 2 predviđa da se do 2007. godine uspostavi još viši stupanj harmonizacije elektronskog plaćanja u eurozoni.