Riječnik franšizinga i biznisa

Akcize

Akcize su posredni porezi (ne ubiru se izravno od pojedinaca, već preko proizvođača, prodavača i drugih posrednika) na domaća dobra i usluge. Nameću se kao pristojbe za neke državne usluge, kao regulacijski nameti na djelatnosti kao što je kockanje ili zračni prijevoz, i što je najvažnije, kao porezi na potrošnju odre \ enih dobara. Akcize se najčešće naplaćuju na alkoholna pića, duhan, na naftu i njene prerađevine. Nameću se kao specifični porezi, na jedinicu težine ili volumena, ad valorem, ili na profite od prodaje.