Riječnik franšizinga i biznisa

Anuitet

Anuitet je novčani iznos koji određenog datuma dospijeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma. Sadrži dio koji se odnosi na dospjele kamate (kamatna kvota) i dio za koji se smanjuje dug (otplatnim kvota). U načelu postoje dva oblika anuiteta: 1) konstantni, tj.. u jednakim iznosima (sudjelovanje glavnice je u porastu, a kamate u opadanju), jer je kamatna komponenta iz godine u godinu sve manja; 2) varijabilni (promjenljiv), padajuće anuitet (primjenjuje se ako je otplatni kvota nepromjenjiva; u tom slučaju, smanjuje se i kamatna kvota i anuitet odgovarajuće opada).