Riječnik franšizinga i biznisa

Bilanca uspjeha

Bilanca uspjeha je dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom razdoblju. Ovaj računovodstveni izvještaj se sastoji od lijeve i desne strane (zbog toga je dvostrani pregled). Na lijevoj strani se bilježe svi nastali rashodi - poslovni (nastali kao rezultat obavljanja redovitih poslovnih aktivnosti), izvanredni (nastali kao rezultat nepredvidivih okolnosti) i vanposlovne (nastali kao rezultat obavljanja dodatnih, sporednih poslovnih aktivnosti), dok se na desnoj strani bilježe svi poslovni, vanredni i vanposlovne prihodi. Zbrajanjem stavki lijeve i desne strane bilansa uspjeha dobivaju se ukupni rashodi i ukupni prihodi. ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda - ostvaren je dobitak; obrnuto - ostvaren je gubitak.