Riječnik franšizinga i biznisa

Dispozitivni kredit

Dispozitivni kredit je kredit koji korisniku stoji stalno na raspolaganju. Osnova takvom kreditu je tekući račun s kojeg korisnik kredita može automatski vući određene iznose novčanih sredstava, a i negativna salda se likvidiraju automatskim putem, odnosno priljevom novčanih sredstava na tekući račun. Takav se automatizam u korištenju i gašenju naziva samolikvidacija kredita. Ovakav oblik kreditiranja predstavlja vrstu permanentnog financiranja, jer ne postoji definitivni period njegova vraćanja, a u uvjetima dobrog boniteta ne postoje ograničenja za stalno korištenje povećanih opsega kredita. Ugovoreni elementi kredita su maksimalni iznos kredita u toku određenog perioda (godinu dana) i kamatna stopa. Tipični dispozitivni kredit je dozvoljeni minus na tekućem računu.