Riječnik franšizinga i biznisa

Dun & Bradstreet (D & B)

Dun & Bradstreet (D & B) je financijska tvrtka koja se bavi prikupljanjem informacija o kreditnom rejtingu kompanija u svetu, njihovom obradom i distribucijom pretplatnicima u obliku izvještaja i pregleda. Pruža i druge usluge, te objavljuje druge vrste financijskih informacija. Njezina supsidiarija Moody’s Investor Service bavi se rangiranjem obveznica i komercijalnih papira.