Riječnik franšizinga i biznisa

Eurozona

Eurozona je monetarna, odnosno valutna unija, zemalja članica koje imaju zajedničku valutu kao službeno sredstvo plaćanja. Eurozona obuhvaća 17 zemalja Europske unije koje su uvele euro kao nacionalnu valutu: Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Slovenija, Cipar, Malta i Slovačka. Europska središnja banka odgovorna za vođenje monetarne politike unutar eurozone.