Riječnik franšizinga i biznisa

Forfeting

Forfeting je kupnja trgovinskog duga, odnosno potraživanja, uz popust i bez prava na regres, pri čemu se dug, odnosno potraživanje potvrđuju različitim prenosivim instrumentima (vučena mjenica, vlastita mjenica, akreditiv s odgođenim plaćanjem i sl) Koje uvoznik daje izvozniku. Financijska organizacija koja se bavi forfeting aktivnostima i koja je u mogućnosti, zbog dobrih poslovnih veza, dospjele naplate potraživanja proizvođača - izvoznika refinancirati na domaćem i stranom tržištu kapitala je forfeter. Forfeter ostvaruje proviziju na obavljene poslove, a često refinancira operacije preko sekundarnog tržišta.