Riječnik franšizinga i biznisa

franšiza

Izraz franšiza izvorno označava pravo ili privilegiju i upotrebljava se u raznim područjima.

U ekonomiji franšiza je u osnovi trgovačko udruživanje u kojem se poslovni koncept, koji uspješno djeluje na nekom terenu, klonira / presađuje na neki drugi po principu "ključ u ruke".

Primatelj franšize, u zamjenu za izravnu ili neizravnu financijsku kompenzaciju davatelju franšize, najčešće dobiva pravo da koristi zaštitno ime davatelja franšize za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, procedure i druga prava na proizvodno ili intelektualno vlasništvo, uz stalno pružanje komercijalne i tehnološke pomoći, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru koji se zaključuje između stranaka u ovu svrhu.

Više na ABC sekciji našeg portala.