Riječnik franšizinga i biznisa

Franšizni kutak (franchise corner)

Sporazumom o franšiznom korneru ekskluzivna teritorija se svodi na minimum - na dio postojećeg prodajnog mjesta sa sličnim ili različitim sadržajem. Tako se u okviru jednog prodajnog mjesta može otvoriti veći broj različitih franšiznih jedinica.

Drugo shvaćanje spomenutog oblika podrazumijeva da se samo jedan dio prodajnog mjesta posvećuje franšiznoj djelatnosti, dok se u ostalom dijelu obavlja neka druga djelatnost (što bi zapravo i predstavljalo dosta dobro objašnjenje naziva corner).