Riječnik franšizinga i biznisa

Franšizodavac ili davatelj franšize

Tvrtka koja je vlasnik franšize i sa kojom franšizoprimac zaključuje franšizni ugovor.