Riječnik franšizinga i biznisa

Fuzija

Fuzija je najjednostavniji statusno-pravni oblik koncentracije kapitala koji se obavlja stapanjem dvaju ili više društava, ali tako da se pravni individualitet barem jednog ne gasi. Postoje u načelu dva temeljna oblika fuzije: 1) pripajanje koje nastaje apsorpcijom jednog društva od drugog, tj. prijenosom imovine jednog društva kao cjeline drugom društvu, i 2) spajanje, što je stvaranje od više subjekata jednog novog, tj. osnivanjem novog društva na koje prelazi imovina spojenih društava. U pravnom smislu fuzijom se smatraju samo pripajanje i spajanje, dok se u ekonomskom smislu, i uopće kolokvijalno među gospodarstvenicima, pod time često podrazumijeva bilo koji oblik tješnje gospodarske suradnje dvaju ili više subjekata koji se prema trećima pojavljuju kao jedna cjelina;