Riječnik franšizinga i biznisa

Godišnji financijski izvještaj

Godišnji financijski izvještaj je financijski izvještaj u kojem se prikazuje financijski položaj jednog pravne osobe ili poduzetnika na dan 31. prosinca poslovne godine (stanje imovine, kapitala i obveza) i njegove poslovne promjene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca poslovne godine (prihodi, rashodi i rezultat); u širem smislu obuhvaća i promjene iz novčanih tokova (priljeve i novčane odljeve) i promjene na kapitalu (povećanja i smanjenja) tijekom poslovne godine; sastavlja se obavezno jednom godišnje, po isteku poslovne godine , i dostavlja najkasnije do kraja veljače naredne godine Narodnoj banci Srbije koja vrši prijem, kontrolu i obradu podataka.