Riječnik franšizinga i biznisa

Hedging

Hedging predstavlja osiguranje od rizika koji proizlazi iz poslovanja, kao što je rizik promjene kamatnih stopa, tečaja i sl.. U situacijama kada ekonomski subjekti ne žele preuzeti rizik, mogu se opredijele za financijske derivate da bi se zaštitili od rizika. To ne sprječava da se negativan događaj desi, ali ukoliko se on dogodi, utjecaj negativnog događaja će biti smanjen.