Riječnik franšizinga i biznisa

IBAN

IBAN je međunarodni broj bankovnog računa (International Bank Account Number). Uveden je 1. srpnja 2003. godine u zemljama Europske unije. Sastavljen je od maksimalno 34 alfanumerička znaka koji precizno identificiraju državu, banku i klijentov račun u banci. Takvo određenje računa omogućuje automatsko procesuiranje i obradu naloga do računa korisnika. Banke u zemljama EU naplaćuju određenu naknadu ukoliko platni nalog ne sadrži IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika.