Riječnik franšizinga i biznisa

Indeksna klauzula

Indeksna klauzula je ugovorna klauzula koja se ugovara radi očuvanja realne vrijednosti obveze izražene u novcu. Prema pravnim propisima mnogih zemalja indeksna klauzula valjana je jedino ako odabrani indeksi imaju za cilj očuvanje životnog standarda ugovorne stranke i nemaju špekulativno značenje. Ugovara se najčešće kod dugoročnih poslova ili višegodišnjih sukcesivnih isporuka ili plaćanja. U osiguranju je to npr. valutna klauzula.